Köp av årsskrifter
Publicerat av eahlasses den Januari 23 2009 - 17:54:00
ÅRSSKRIFT 2016. Krigsåren 1939-1945
Årsskriften har som huvudtema att med hjälp av artiklar, intervjuer och bilder försöka skapa en bild av hur livet i Enskede-Årsta-området kunde vara under andra världskriget, 1939-1945. Till stor del är innehållet i årsskriften baserat på minnen från människor som levde i området under denna tid och hur de upplevde olika saker i samhället och omvärlden. Flertalet av de personliga minnena kommer från personer som var barn under kriget.
Årsskrift 2014. Enskede Gårds alla torp och gårdar
Skriften är en samlad beskrivning av alla torp och gårdar som fanns inom Enskede gårds ägor. Eftersom många av dom numera är försvunna så finns en äldre karta, samt en modern karta där torp och gårdar är markerade var de finns eller har funnits.

Årsskrift 2013.
Boken. Brännkyrka 1913-2013, socknen som blev 51 stadsdelar. Innehåll se ovan.

Årsskrift 2010. Göta Landsväg
Skriften Göta Landsväg fungerar som en vägledning för vandring på Stockholms allra äldsta "riksväg" söderut. Det finns nästan ett 40-tal bilder med text till bilderna samt kartor som visar var/hur vägen gick. Skriften är framtagen i samarbete med Brännkyrka Hembygdsförening.

Årsskrift 2009.
Handlar om det lite mera "okända" i Enskede. En resumé över flertalet offentliga konstverk i Gamla Enskede. Artikel om Skandinaviens äldsta konstgjuteri. Historier om polisiärt samt spöklikt slag mm.


Ovanstående årsskrifter finns att köpa hos:

Målarmästarn´s Färgbutik, Sockenplan. Årsskrifter 2009-2012, 2014, 2015, 2016 och Enskede 100 år.
Reuterdahls urmakeri, Stockholmsvägen 19. Årsskrifter 2009-2012, 2014-2015 och Enskede 100 år.
Enskede bibliotek, Dalen. Årsskrifter från 1991-2016.
Årsta bibliotek, Årsta. Årsskrifter från 1991-2016.
En Annan Bokhandel, Globen City. Årsskrifter 2005,2010,2012,2014,2015,2016.
Enskede Kompani, Nynäsvägen 324. Årsskrifter 1991-2016.


Har du inte möjlighet att ta dig till något av köpställena ovan, var vänlig kontakta någon av föreningens kontaktpersoner (se till vänster under föreningsinformation).

Utökad nyhet