Köp av årsskrifter
Publicerat av eahlasses den Januari 23 2009 - 17:54:00

ÅRSSKRIFT 2017

Sommarnöjen

Årsskriften har sommarnöjen som huvudtema. Inom detta ryms naturligtvis en mängd olika möjliga aktiviteter men vi har valt ut ett tiotal områden som spänner från 1700-talets skördefester på Årsta Gård, där Carl Michael Bellman brukade delta, till nutidens danstillställningar på Årstaliden, arrangerade av föreningen Årtsablick.

Övriga artiklar berättar om sommarlekar, Parkteatern, Musikpaviljonger, Dansbanor, Kafé Årstablick, Koloniträdgårdar, Enskede Folkpark, Enskedespelet, Badbussarna till Flaten och Enskede skollovskoloniförening.

ÅRSSKRIFT 2016

Krigsåren 1939-1945

Årsskriften har som huvudtema att med hjälp av artiklar, intervjuer och bilder försöka skapa en bild av hur livet i Enskede-Årsta-området kunde vara under andra världskriget, 1939-1945. Till stor del är innehållet i årsskriften baserat på minnen från människor som levde i området under denna tid och hur de upplevde olika saker i samhället och omvärlden. Flertalet av de personliga minnena kommer från personer som var barn under kriget.

ÅRSSKRIFT 2015

Enskede & Årsta. Då och nu.

Med denna årsskrift vill vi med ett urval bilder visa hur Enskede-Årsta-området

förändrats under ett sekel. Vi har försökt att hitta så många äldre bilder som möjligt som inte publicerats tidigare och kombinerat dessa med nytagna bilder.

Vi har också valt motiv från områdets alla sex stadsdelar för att få en bra balans.

Varje motiv visas på en helsida med en äldre och en ny bild samt en kort förklarande text. Ca 100-talet bilder.

I och med att det i år 2015 är 100 år sedan både Enskede kyrka och Enskedeskolan blev färdigbyggda så inleder vi denna skrift med en utökad beskrivning av dessa två byggnader.

ÅRSSKRIFT 2014

Enskede Gårds alla torp och gårdar

Skriften är en samlad beskrivning av alla torp och gårdar som fanns inom Enskede gårds ägor. Eftersom många av dom numera är försvunna så finns en äldre karta, samt en modern karta där torp och gårdar är markerade var de finns eller har funnits.

ÅRSSKRIFT 2013

Brännkyrka 1913-2013, socknen som blev 51 stadsdelar

Innehåller information om stadsdelarna med bl.a staddelskartor, 272 sidor med ca 650 bilder.

ÅRSSKRIFT 2012

Slakthuset, Isstadion, Globen

Skriften handlar om arena- och slakthus-området förr och nu, inom stadsdelen Johanneshov.

ÅRSSKRIFT 2010

Göta Landsväg

Skriften Göta Landsväg fungerar som en vägledning för vandring på Stockholms allra äldsta "riksväg" söderut. Det finns nästan ett 40-tal bilder med text till bilderna samt kartor som visar var/hur vägen gick. Skriften är framtagen i samarbete med Brännkyrka Hembygdsförening.

ÅRSSKRIFT 2009

Handlar om det lite mera "okända" i Enskede

En resumé över flertalet offentliga konstverk i Gamla Enskede. Artikel om Skandinaviens äldsta konstgjuteri. Historier om polisiärt samt spöklikt slag mm.

 

 

Ovanstående årsskrifter finns att köpa hos:

Målarmästarn´s Färgbutik, Sockenplan. Årsskrifter 2009-2012, 2014-2016 och Enskede 100 år.

Reuterdahls urmakeri, Stockholmsvägen 19. Årsskrifter 2009-2012, 2014-2015 och Enskede 100 år.

Enskede bibliotek, Dalen. Årsskrifter från 1991-2017.

Årsta bibliotek, Årsta. Årsskrifter från 1991-2017.

En Annan Bokhandel, Globen City. Årsskrifter 2005,2010,2012,2014-2017.

Enskede Kompani, Nynäsvägen 324. Årsskrifter 1991-2016.

 

Har du inte möjlighet att ta dig till något av köpställena ovan, var vänlig kontakta någon av föreningens kontaktpersoner (se till vänster under föreningsinformation).

 

 


Utökad nyhet