Välkommen till Enskede-Årsta Hembygdsförening
Publicerat av Gunnar den November 15 2007 - 12:46:00

Enskede utgör en dynamisk del av Stockholm. Under senare delen av 1900-talet skedde flera stora förändringar i området, bl a byggandet av bostadsområdet Dalen och det riksbekanta Globen city. Nya områden har tillkommit och gamla har förtätats.

Församlingens invånare har också på ett aktivt sätt både studerat och dokumenterat sin hembygd. Enskedespelet, Dalenmusikalen och det i Årsta uppsatta spelet om Årstafrun är bara yttre tecken på, tror vi, hur dagens storstadsinnevånare upplever ett behov av att se sig själva i ett historiskt sammanhang.

Till ett sådant sammanhang hör också insikten om att inom våra stadsdelar lades grunden till det som senare skulle bli Stockholms stad. Det fanns alltså en tid då Södermalm var utmarker till Årsta gård...


Utökad nyhet