Styrelsen
Publicerat av Gunnar den December 17 2009 - 11:01:26


Uppdrag Namn Vald t.o.m.
Ordförande Hans Antvik årsmötet 2019
Vice Ordförande Lars Söderberg årsmötet 2020
Kassör Kerstin Rehnman årsmötet 2019
Sekreterare Eva Blom årsmötet 2020
Ledamot Maj Sandin årsmötet 2019
Ledamot Mats Persson årsmötet 2020
Ledamot Lena Wallin årsmötet 2019
Ledamot Jeanette Qvennerstedt årsmötet 2020
Suppleant Gun Callmer årsmötet 2019
Suppleant
Christina Olsson
årsmötet 2019
Revisor Åsa Gustafson
årsmötet 2019
Revisor Margit Johansson årsmöte 2019
Revisorsuppleant Larz Holmberg årsmötet 2019
Valberedning Stina Friberg årsmötet 2019