Verksamhet
Publicerat av Gunnar den December 17 2009 - 10:56:03
Något om föreningen och vår verksamhet

Lär känna ditt Enskede och Årsta i hembygdsföreningen

Om föreningen Enskede-Årsta Hembygdsförening skall i huvudsak verka inom Enskede-Årsta församling vilken utgörs av stadsdelarna Dalen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Johanneshov och Årsta. Verkar även inom Enskededalen som tillhör Skarpnäcks församling.

Enskede-Årsta Hembygdsförening är partipolitiskt och religöst obunden.

Enskede-Årsta Hembygdsförening arbetar inte bara med dåtid utan engagerar sig även i stadsdelarnas framtid genom att bevaka de historiska och kulturella värden som finns inom våra gränser.

Föreningen bildades 10 september 1987.

Verksamheten består av materialinsamling - mest fakta och fotografier; studiecirklar, träffar och vandringar. Vi har en lokal i Årsta, där vi förvarar vårt arkiv. Efter tillmötesgående från stadsdelsnämnden har vi fått en del av arkivalierna kopierade till godkänt material. Vi säljer årsskrifter, trycksaker m.m. om vår hembygd på månadsmötena eller ta kontakt med kontaktpersonerna eller styrelsen (till vänster under föreningsinformation). Årsskrifter kan även köpas hos Enskede bibliotek, Årsta bibliotek mfl. (Se startsidan). Vårt arbete utförs av entusiaster och helt ideellt. De som känner för att hjälpa till med faktainsamling m.m. eller stödja oss på annat vis, är hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Medlemskap

Som medlem får Du bl.a.

Avgifter för 2018:

Medlemsavgift 120 kr
Förening/företag 170 kr

Anm: 120 kr för ett enhetligt medlemskap oavsett hur många som finns i hushållet.
Inbetalas på PlusGiro 91 76 14 - 0

Kassören meddelar: Om det olyckligtvis skulle vara så att Du inte erhållit årsskriften trots att Du betalt årsavgiften kan det t.ex. bero på att uppgift om avsändare saknats på Ditt inbetalningskort. Om detta hänt Dig kontaktar Du kassören för att få det tillrättalagt. Glöm aldrig att skriva avsändare (namn och adress samt e-postadress om du har en sådan) när Du gör en inbetalning!!!!

Vill Du ha mer information, se kontaktpersoner eller använd e-post, till vänster i menyn.

Vi hälsar Dig välkommen såväl som medlem eller som gäst till våra aktiviteter.