Huvudsida / Nyheter · Sök Fredag, April 23, 2021
Navigation

Föreningsinformation
Verksamhet
Höst- & Vårprogram
Stora föreningskalendern
Bli medlem
Styrelsen
Kontaktpersoner
Kontakt epost
Adress & pg

Hembygdsinformation
Årsskrifter
Enskede förr...
Återblick
Medlemsbrev

Externa länkar
Enskede bibliotek (i Dalen vid Sandsborg)
Årsta bibliotek (i centrum)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Enskede Villaägareförening
Villaföreningen Lindegård (Enskede Gård)
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening
Gamla Skarpnäcks vänner
Hembygd Stockholm
Tallkrogens Trädgårdsstadsförening
SPF Enskede - Sveriges PensionärsFörbund
Event Calendar

Återblick

Johannishov avsöndrades även 1871 till Stockholms stad för befästningsarbeten. Denna lägenhet har under 1700-talet utgjort sandtag för stadens behov. Johannishov, Kvarnängen, Gustafslust och Långgården blevo av Kungl. Maj:t och Kronan expropierade för befästningens anläggande.

Sundsta, som ligger väster om Skanstull invid Hammarbyleden, består av två trähus uppförda 1822 och ett tvåvånings stenhus av 1700-talstyp (se fig. 48). Gården äges av Stockholms stad.

Sundsborg, som ligger väster om Huddingevägen ungefär en kilometer från Skanstull, består av tre kring en gård grupperade enkla trähus från slutet av 1700-talet, vilka fått sitt nuvarande utseende vid en genomgripande reparation år 1867 ( se fig. 49) I närheten på krönet ligger Skanskvarnen (se fig. 50), numera restaurant.

Begravningsplatsen. Under det för Sverige olyckliga året 1808 hade en oklok regering utsänt det s.k. lantvärnet till Finland. Under de första vintermånaderna återvände det ena fartyget efter det andra till Stockholm, emedan större delen av besättningen frusit ihjäl. Då myndigheterna ej tordes begrava ett så stort antal lik på stadens kyrkogårdar, måste man se sig om efter annan begravningsplats. En lämplig plats härför utsågs utanför Skanstull, emedan marken här bestod av lös sand. Kontrakt skrevs med ägaren till Enskede och platsen arrenderades på 18 år.

Någon inhägnad eller planering förekom likväl icke förrän på 1820-talet, då koleran började grassera och stadens myndigheter måste bereda sig på att få en begravningsplats för koleraliken. Nytt kontrakt på 50 år skrevs 1832 mot ett årligt arrende av 8 tunnor säd, och staden förpliktade sig att å platsen plantera tjänliga trädslag. År 1847 planterades där 120 st. popplar. På grund av markens otjänlighet drog denna anläggning en kostnad av 676 riksdaler riksmynt.

Den största avsöndringen av Enskede gårds ägor skedde år 1907. Då anlades Enskede Tädgårdsstad med syfte att - närmast efter engelskt mönster - skapa ett egnahemssamhälle med radhus och enfamiljsvillor, inlagda i en så långt möjligt bevarad naturmiljö. I Enskede finnes en kyrka, byggd 1913-15. Intill villastaden ligger den s.k. skogskyrkogården. Den bärande tanken i anläggningen, som planerats av S. Lewerentz och G. E. Asplund, har varit att låta kyrkogården och den omgivande tallskogen sammansmälta till en enhet. Asplund är även skaparen av det s.k. skogs- eller uppståndelsekapellet, vars tak prydes av Milles' "Dödsängel" i förgylld brons."

Ovanstående bildserie av Enskede Gård är tagna ur Widegrens bok "Brännkyrka genom tiderna".

Så långt J. A. Widegren, som bildade Brännkyrka hembygdsförening 1941, strax innan boken kom ut. Han var lektor vid Långbrodals skola och har utfört en forskargärning som håller ännu!

Vi har inhämtat tillstånd av Hans Harlén, v. ordf. i Brännkyrka hembygdsförening att publicera det här utdraget. Boken är även nyutgiven i faksimilupplaga och kan köpas på Lerkrogen vid Älvsjö station, söndagar kl 13-16. Sommaruppehåll efter 25 april till slutet av september. Telefon 99 68 80, deras telefonsvarare talar om exakt när de börjar för hösten.

En del uppgifter har blivit justerade av tidens gång, t ex angående Uppståndelsekapellet, som uppfördes 1925-26 efter ritningar av Lewerentz. Han har f.ö. även ritat Markuskyrkan i Björkhagen.

Skogskapellet är det första kapellet som uppfördes. Det dateras 1920 och har Asplund som upphovsman. Han har även ritat Skogskrematoriet, klart 1940.

Sandsborgskyrkogården invigdes 1895 sedan Maria och Katarina församlingar 1890 köpt mark av Odelberg, eftersom de inte hade någon möjlighet att utvidga de egna kyrkogårdarna. Sandsborgskapellet är ritat av ark. Viktor Karlsson. Det innehåller faktiskt ett gammalt krematorium, som användes under ca 10 år innan Skogskrematoriet var klart.
 

alléfoto

Plantskolan. I dag bostadshus 
vid Lindevägen-Drivhusvägen. 
Foto: Herbert Nilsson

Bilder ur Enskede Årsta Hembygdsförenings arkiv.

Klocka

Händelser
<< April 2021 >>
Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Logga in
Användarnamn

LösenordInte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.

Copyright © Enskede-Årsta Hembygdsförening 2005-2013