Huvudsida / Nyheter · Sök Måndag, Januari 24, 2022
Navigation

Föreningsinformation
Verksamhet
Höst- & Vårprogram
Stora föreningskalendern
Bli medlem
Styrelsen
Kontaktpersoner
Kontakt epost
Adress & pg

Hembygdsinformation
Årsskrifter
Enskede förr...
Återblick
Medlemsbrev

Externa länkar
Enskede bibliotek (i Dalen vid Sandsborg)
Årsta bibliotek (i centrum)
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Enskede Villaägareförening
Villaföreningen Lindegård (Enskede Gård)
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförening
Gamla Skarpnäcks vänner
Hembygd Stockholm
Tallkrogens Trädgårdsstadsförening
SPF Enskede - Sveriges PensionärsFörbund
Event Calendar

Enskede förr...
Åsen med Enar på...
Först skall vi se hur det började. Brunkebergsåsen är en istidsformation som sträcker sig från södertörn upp till och genom Stockholm. Där den drar fram finns vattenkällor. Folk byggde gärna vägar invid åsar. Det växte enar och tallskog på höjderna. Enskede lär betyda "enbevuxen, skiljande formation i terrängen".

1540
Gustav Vasas tid. Det är så långt tillbaka vi kan söka i jordeböckerna, som kom till för att kartlägga Sveriges brukade jord och låg till grund för skatterna. Enskede är Stora och Lilla Enskede.

1781
Efter att ha haft många ägare köps Enskede Gård av Herman Odelberg. Hans far var handlare från Västervik. Herman får bara ett par år som godsherre, han dör 1784. Men han har en son, Axel, som låter bygga mangårdsbyggnaden. Även han går ur tiden ung, han dog 1805; han blev bara lite över 20 år gammal. Som tur var fick han också en son, som föddes strax efter hans död. Enskede Gårds stora hus byggdes färdigt. Gården drevs av förmyndare fram till 1827, då Axel d.y. tog över formellt. Han "utbildades i staten" och var på väg mot de stora karriärerna, men slutade för att ägna sig enbart åt att driva gården.

Mangårdsbyggnaden
Mangårdsbyggnaden var klar 1807, inredd 1809, Fyrkanten blev färdig på 1850-talet och ladan vid Sockenvägen 1868. Där ridvolten nu ligger var ytterligare en lada, som brann för ca 50 år sedan. Skolstadgan från 1842 sa att alla barn skulle ha skolutbildning, åtminstone läsa skriva och katekesen. Odelberg byggde till den gamla rättarbostaden och startade skola för gårdsfolkets barn 1844. Även den byggnaden finns kvar vid Odelbergsvägen-Godsägarvägen.

Mönstergården
Enskede gård blev under Axel Odelberg d.y. en mönstergård, som det talades om även ute i Europa. Han införde växelbruk, som innebar att jorden fick vila vissa år. Man odlade även olika slags grödor för att inte suga ut jorden med ensidigt brukande. Axel Odelberg d.y. hittade också på de Odelbergska Ladorna, ett slags torkhus för säd med glesa väggar. Gården sköttes från fyrkanten, både den och mangårdsbyggnaden finns kvar. I fyrkanten bodde så småningom rättaren, arbetsledaren på gården. Där var gårdskontoret, och där satt rättaren och skötte räkenskaperna. Han kunde sitta och se hur lantarbetarna tog ut vagnarna ur lidret eller körde in spannmål till tornet, som var spannmålsmagasin. Alldeles intill fanns oxhus och stall. (Nu ligger ett dagis på samma plats.)

Ägorna
Ägorna sträckte sig från Huddingevägen över Johanneshov, via ungefär Skärmarbrink, Dalen och kyrkogårdarna. Svedmyraskogens norra del vid skidbacken till Huddingevägen vid Östbergatrakten. Johanneshov såldes till staten vid 1850-talets mitt och skulle bli försvarsanläggning. Linde gård vid Bolidenvägen låg under Enskede men inte Blåsut. Dalen, Stora Gungan och Lilla Gungan och Sandsborg var arrendegårdar. Sofielund, Åsen, Glädjen och Sorgen, Kristinedal och Rosendal var boställen.

Brännvin
På den tiden, vid 1800-talets mitt, var det fullt tillåtet att bränna brännvin. Enskede gård odlade potatis just för det ändamålet. Gården hade eget bränneri som behövde kylvatten. För det grävde man dammar. Man kan se fördjupningarna i marken, där Enskede värdshus ligger vid Bägersta byväg. Johanneshov arrenderades från staten av en privatman som odlade tobak. Axel Odelberg d.y. gick bort 1884. Hans son Theodor tog över.

1866
År 1866 gjorde en grupp under Albert Lindhagen stor stadsplan för Stockholm. Den innehöll bland annat bostäder för arbetare strax utanför tullarna, där det fanns grönska och vila för folk som slet hårt. Innerstan exploderade av befolkningstillväxten under industriernas uppgångsperiod kring 1890 talet. Stadsfullmäktige började köpa upp gamla gårdar för att bygga förorter.

1890
År 1890 köpte Katarina och Maria församlingar mark av Odelbergs för att anlägga en begravningsplats, Sandsborgskyrkogården. Sandsborgs gård följde med i köpet och låg kvar till åtminstone 1957 innanför den södra ingången. Kapellet var klart 1895, då kyrkogården också invigdes. Senare tillhörde den kyrkogårdsnämnden, som också utvidgade begravningsplatsen 1916-20 genom att anlägga Skogskyrkogården som nu är utnämnd till kulturminnesmärke enligt FN:s konvention.

1904
År 1904 köpte Stockholms stad Enskede gård av Theodor Odelberg; 606 hektar mark för 2 miljoner kronor. Theodor Odelberg var mer intresserad av de stora planerna inom jordbruket. Han var Sveriges första jordbruksminister, utnämnd 1900. Han undantog själva gården och omkringliggande mark. Han bodde kvar i mangården till sin död 1938. Marken arrenderades ut och brukades bl.a av "patron Kjellkvist"

1908
Stockholm stad gjorde upp planerna för tiden fram till 1908, då man började bygga hus. Albert Lindhagens son Carl L blev ordförande i Lantegendomsnämnden som bildats för ändamålet. Marken skulle inte säljas utan bebyggas med radhus, och husägarna skulle hyra marken av stan. Bankerna ville inte låna ut pengar till hus som byggdes på hyrd mark. Lantegendomsnämnden måste driva igenom tomträttslagstiftningen i riksdagen, och så hittade man på tomträttskassan, som lånade ut pengar för byggen i Stockholm stads regi. Radhusen blev ingen stor grej, det fick räcka med Margaretavägen, sedan blev det friliggande hus på resten av området. En del hyreshus blev det också. Arkitekten Per Olof Hallman ritade "kartan". Han ville låta bebyggelsen formas efter naturens villkor och lät t ex bli att spränga bort berg. Han lät vägarna gå runt dom, och han gjorde små parker.

Boställen

  • Sofielund låg vid mackarna Enskedevägen - Arenavägen.
  • Åsen ungefär vid f d posten i Dalen.
  • Glädjen fanns ungefär vid Hagtornsparken, eken finns kvar.
  • Sorgen låg vid nuvarande Bersågränd.
  • Kristinedal eller Christinedal fanns vid Dalarövägen, där man nu hittar en liten grind till Skogskyrkogården, i höjd med synskadades Riksförbunds hus (Sandsborgsvägen 52).
  • Rosendal låg ungefär på dagens Nynäsvägen mittför Röksvampsvägen.

Enskede gård idag

  • Mangårdsbyggnaden är konstnärsateljéer nu.
  • Fyrkanten innehåller verkstäder och skolan är privathus.
  • Parken restaureras enligt den tidens modell.

av Lars Klingberg

Klocka

Händelser
<< Oktober 2021 >>
Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Logga in
Användarnamn

LösenordInte registrerad användare?
Klicka här för att registrera dig.

Förlorat lösenordet?
Begär ett nytt här.

Copyright © Enskede-Årsta Hembygdsförening 2005-2013